Om Anderstorp Racing Club

Some description

Anderstorp Racing Club (ARC) bildades 1966 av Sven "Smokey" Åsberg, Åke Bengtssonoch Bertil Sanell. Avsikten då var att skapa en tävlingsorganisation för den redan tilltänkta tävlingsbanan, Scandinavian Raceway.

När banan stod klar i april 1968 fanns också stommen till ARC:s numera internationellt erkända tävlingsorganisationen på plats. Utbildad och tränad i England på bland annat Brands Hatch-banan av RAC:s funktionärschef Monty Terrel. En utbildnig som sedan fortsatte och finslipades inför uppgiften att ta hand om Sveriges första Formel 1-Grand Prix 1973.

De från starten 1966 hundratalet medlemmarna i klubben växte till omkring 700 under 1970-talets "högkonjunktur" för tävlingsverksamheten i Anderstorp, med sex VM-tävlingar i formel 1 och sju VM Road Racing för motorcyklar.

Sedan dess har ARC-organisationen svarat för genomförandet av ytterligare ett 40-tal stora internationella mästerskapstävlingar i VM, EM och andra världsomspännande tävlingsserier. I dag har klubben ca 600 medlemmar.

På senare tid anlitas ARC i växande omfattning för uppdrag utanför Scandinavian Raceway. På andra svenska banor, men också utomlands. År 2000 genomfördes t ex Oslo Grand Prix med ARC:s tävlingsledning samt säkerhets- och banpersonal som huvudsakliga styrka. 1997 skulle ARC-organisationen ha svarat för det tävlingsmässiga genomförandet av Rysslands första stora internationella biltävling — Moskva Grand-Prix med GT-sportvagnar som huvudnummer. En tävling som av olika skäl dock ännu inte kommit till stånd.

Från början drevs Scandinavian Raceway av ett bolag, A-ringen AB. Under större delen av 1980 och 1990-talen låg sedan driftsansvaret helt på ARC.

Ökade ekonomiska krav på verksamheten gjorde det emellertid allt svårare att driva anläggningen ideellt och 1997 övergick drift och skötsel till Scandinavian Competition Services AB, ett bolag som för ändamålet bildats av fyra ARC-medlemmar.

ARC:s roll renodlades sålunda till att göra det man är bäst på - det vill säga planera och genomföra tävlingsverksamheten på Scandinavian Raceway.

2015 tog ARC över driften av anläggningen via det helägda bolaget SRW Anderstorp AB.

Organisation, vilka som sitter i ARC:s styrelse och kommittéer samt kontaktpersoner för olika områden av verksamheten, finner Du på ARC hemsida www.arc.nu

.