STYRELSE:

Ordförande: Carry Mårtensson

Tel: 0371 799 843

Vice Ordförande: Tommy Jensen

Tel: 073 079 20 10

Kassör: Charlotte Ruther

Tel: 070 – 667 03 08

Sekreterare: Patrik Thur

Tel: 073 – 024 24 35

Ledamot: Mikael Johansson

Tel: 073 805 01 46

Ledamot: Elizabeth Moberg

Tel: 070 – 003 92 55

Suppleant: Fredrik Persson

Tel: 070 – 260 12 18

Suppleant: Marcus Andersson

Tel: 076 – 771 58 81

Suppleant: Matilda Eriksson

Tel: 070 299 71 36

 

VALBEREDNINGEN

Sammankallande:

Magnus Larsson

Niklas Johansson

Peter Sikström

TÄVLINGSKOMMITTÉ BIL 

Övergrip. ansvar:

 Mathilda Ruther  076-807 58 08

 

 

 

 

ANSVARSOMRÅDEN:

Utbildningsansvarig:

 

Funktionärssektionen:

Sammankallande:

Carolina Andersson

Tel: 070 220 00 54

Kansli: 

racing@arc.nu / info@arc.nu  0371 161 70 

Drifting: 

Tobias Gunnarsson 070 208 17 92 

Dragracing: 

Ronny Olsson 073 027 10 41 

Reg.bes.man Bil:

Björn Andersson 070 536 70 34

Revisorer: Klubb

Fredrik Martini

Carola Törnvall

 

 

 

MOTORSPORTGYMNASIET 

Motorsportgymnasiet

(0371 - 177 01)

 

TÄVLINGSKOMMITTÉ MC 

Övergrip. ansvar:

Carry Mårtensson 0371 799 843

Ulf Starby: 070 850 82 75

Wolmar Mårtensson: 070 887 85 69

 

SRW ANDERSTORP AB:

(Bokning av bana, mm)

Peter Eklund 0371-56 41 00

 

 

 

.