Evenemangskalender 2020!

Preliminär evenemangskalender för 2020 finns nu att ladda ner HÄR!

Kalendern är med anledning av den pågående Covid-19 pandemin högst preliminär och kommer att uppdateras löpande i takt med att planerade evenemang kan tvingas ställas in eller skjutas upp.

För information om planerade tävlingar och träningar hänvisas till Anderstorp Racing Clubs hemsida, www.arc.nu

Gällande beslut om miljöfarlig verksamhet är överklagad till Länsstyrelsen och verksamheten är dessutom under prövning i tillståndsprocess.

Kalendern uppdateras löpande enligt gällande beslut från Gislaveds kommuns bygg-, och Miljönämnd 2018-05-21 och 2019-02-26.

kalendern kan komma att ändras om/när nya beslut vinner laga kraft.

.