Sammanträde och syn i Miljötillståndsärende!

Den 31 Mars kl.09.00 i Gislaveds Folkets Hus håller Mark och Miljödomstolen i Växjö sammanträde och syn i det överklagade ärendet gällande Miljötillstånd för Scandinavian Raceway.

Sammanträdet är öppet för åhörare.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Kommunstyrelsekontoret, Gislaveds kommun, Stortorget 1, Gislaved.

Kungörelse från Mark och Miljödomstolen

.