Nytt Miljöbeslut och uppdaterad Aktivitetskalender 2018!

Gislaveds kommuns Bygg-, och Miljönämnd har nu tagit beslut om verksamhetsutövarens anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Som första kommun i Sverige har man vågat ta ett innovativt beslut när det gäller bullerpåverkan och man har, likt de flesta länder i europa nu beslutat om ekvivalent bullermätning som metod för bedömning av motorbanans omgivningspåverkan.

Under en prövotid skall nu verksamhetens bullernivåer utredas och utvärderas innan man fastställer de nivåer som sedan kommer att gälla vid förbifartsmätning av fordon på anläggningen. Ekvivalent ljudmätning ger verksamhetsutövaren en bättre möjlighet att i bevaka bullernivåerna och arbeta med förebyggande åtgärder så att bulleröverträdelser minimeras för att, med större erfarenhet av mätmetoden, kunna elimineras helt.

Vi har därför också publicerat en reviderad preliminär aktivitetskalender för 2018 som kommer att kompletteras efterhand som det nya beslutet kommunicerats till de brukare av anläggningen som haft preliminära bokningar enligt de tidigare försiktighetsmåtten för verksamheten.

Du hittar den som en pdf HÄR!

Eventuellt tillkommande evenemang läggs till löpande och kalendern uppdateras om/när så sker.

.